سامانه گویای تامین اجتماعی

tamin-ejtemaei

سامانه پاسخگویی و خدمات رسانی به نیازهای مردمی در ارتباط با خدمات بیمه و دریافت نظرات و پیشنهادات

امکانات:

  • دسترسی سریع مشترکین به سیستم بدون اشغالی در ترافیک های بالا
  • محاسبه زمان صف انتظار جهت مراجعه حضوری
  • امکان ذخیره پیام مربوط به قسمت های مختلف سازمان
  • امکان ارتباط با قسمت های مختلف سازمان اعم از واحد مدیریت،معاونت،امور مشترکین و …
  • امکان دسترسی افرادخاص جهت دسترسی به صندوق پیامهای خود
  • امکان پخش پیام اطلاعیه جهت تسریع درامورخدمات رسانی
  • امکان صدور دفترچه بیمه درمانی بدون نیاز به مراجعه حضوری و ارائه مدارک
  • امکان بازخوانی قوانین مربوط به بیمه و کار
  • امکان توجیه و توضیح در ارتباط با قوانین کارگزار
  • امکان ایجاد منو و زیر منو با مضامین دلخواه