راه های ارتباطی با بخش فروش و پشتیبانی محصولات رایتل:

 

فروش: 33377980-041  و  33377982-041
پشتیبانی: 3-33367982-041