سامانه گویای نظر سنجی

سیستم نظر سنجی به منظور تماس با مشترکین از طریق تلفن و طرح سوالات و اخذ پاسخ از آنها طراحی گردیده است . سیستم نظر سنجی با استفاده از خطوط تلفن یا لینکهای E1 با شماره هایی که به صورت اتفاقی (از محدوده شماره های تعریف شده) و یا از بین شماره های معرفی شده (در قالب فایل) انتخاب می شوند تماس گرفته و با طرح سوالات خاص که تعداد آنها تقریبا نا محدود می باشد پاسخ مشتری را که از طریق اعداد صفحه کلید تلفن انتخاب می شوند ثبت می نماید.

مشخصه ها و امکانات فنی :

 • قابلیت بهره برداری از نرم افزار در کنار سایر سیستم های مشابه تولید شرکت الکاپرداز بدون نیاز به سخت افزار جدید (منظور از سیستم های مشابه شامل اعلام بدهی- اعلام پیام – ندای قران اوقات شرعی – پیامگیر روابط عمومی – سیستم 117-سایر سیستم های تکریم ارباب رجوع و… می باشد)
 • قابلیت عملکرد همزمان روی حداکثر 2 لینک E1 (شصت کانال ) و قابل افزایش تا 4 لینک E1 پشتیبانی از پروتکل ارتباط 3 bit CAS و PRI
 • تعداد سوال نامحدود
 • تعداد پاسخ حداکثر 8 مورد
 • امکان تعریف شماره های معتبر در شبکه مخابراتی به منظور انتخاب شماره های تماس بطور اتفاقی
 • امکان معرفی شماره های تماس به سیستم از طریق فایل
 • امکان گروه بندی سوالات مثلا در گروه 1 سوالات مربوط به موبایل گنجانده شوند
 • امکان تعریف 99 گروه سوال در سیستم
 • تعداد سوالات در هر گروه محدود نمیباشد
 • امکان انتخاب سوال بصورت اتفاقی از بین یک گروه
 • امکان انتخاب گروه بصورت اتفاقی از بین تمام گروهها
 • امکان محدود کردن سوال در هر ارتباط از طریق منوهای سیستم
 • گزارش آماری بصورت BAR از هر سوال یا گروه همراه با تعداد و در صد هر پاسخ