سامانه گویای آب و فاضلاب 122

اعلام گزارش خرابی و تصادفات ناشی از شبکه آب و فاضلاب سراسری بصورت تماس با سیستم (122) توسط مشترکین آب و فاضلاب به شبکه دیسپاچینگ شبکه آب و فاضلاب منطقه انجام می شود.

نحوه عملکرد:

  • شماره گیری 122 توسط مشترکین شبکه آب و فاضلاب سراسری و شنیدن پیامهای ضروری مرکز اتفاقات شبکه توزیع آب و فاضلاب مبنی بر قطع شدن آب و یا انسداد مسیر های فاضلابی مربوطه و اعلام گزارش خرابی در منطقه مزبور

امکانات:

  • پاسخ دهی جامع به خرابی های منطقه ای
  • دسترسی سریع مشترکین به سیستم بدون اشغالی در ترافیک های بالا
  • اعلام گزارش در تمامی ساعات و موارد اعلام شده توسط مشترکین
  • اعلام کارکرد کنتور به واحدآابونمان
  • ارتباط تلفنی مشترکین با واحد های اداره آب و فاضلاب
  • ذخیره مکالمه انجام شده بین اپراتور و مشترک
  • شنود مکالمه ضبط شده بین اپراتور و مشترک توسط مدیر مربوطه
  • قرار دادن پیام اطلاعیه عمومی هم بصورت راه دور(تلفنی) وهم مستقیم(داخل برنامه) توسط مرکز اتفاقات آب و فاضلاب