آنتن یاگی برای موبایل

کاربرد :

تقویت آنتن موبایل برای نقاط دوردست و ضعیف

ویژگیها و امکانات :

بهره : 15 db + حداقل 2 db از جهت نصب در ارتفاع

قابلیت انطباق : با تمام گوشیهای موبایل

کانکتور : FME یا BNC یا SMA

کابل : RG58

آنتن یاگی : ( GSM 900 ( 890-960 MHz

بستها و Matching بصورت تزریقی یکپارچه (مقاوم در مقابل عوامل جوی)