سیستم جامع خدمات مشترکین تلفن WLL

سیستم جامع خدمات مشترکین تلفن WLL

با توجه به رشد روز افزون استفاده از تلفن هاي GSM روستايي در کشور در سالهای اخیر ، شركت الكاپرداز برآن شد که سیستم خدمات مشترکین و متقاضیان تلفن wll طراحی و پیاده سازی نماید.بترتيبی كه كليه عمليات و سرویس های مورد انتظار از جمله دايري سيمكارت در سالن دستگاه ، ارسال دايري به سالن دستگاه ، ثبت نام متقاضيان ، تعويض سيمكارت و … بصورت کاملاً مکانیزه قابل حصول باشند.

اهداف این سیستم از دیدگاه مشتری بوده و خدمات قابل ارائه عبارتند از:

 • ايجاد ارتباط بين كاربران مراكز روستايي و شهري با سالن دستگاه سيستم WLL بصورت متمركز و به روز
 • امكان ارائه سرویس های متنوع به مشتركين و متقاضيان تلفن WLL در سریعترین زمان و با تکنولوژی های بروز و کارآمد

اربران سیستم با توجه به نوع سرویس

 • کاربران ارشد

کاربراني هستند که با هسته اصلی سیستم درگیر بوده و وظیفه تعريف و ارسال سيم كارت به شهرستان ها بر عهده آنان است.

 • کاربران خدماتي

كاربراني هستند كه وظيفه اصلي ثبت نام و ارسال تعويض سيمكارت و بقيه سرويس هاي درگير با مشتركين را برعهده دارند.

 • کاربران سالن دستگاه

كاربراني كه وظيفه دايري در سالن دستگاه، عمليات مربوط به تعويض سيم كارت و ايجاد – حذف سرويس هاي ويژه را بر عهده دارند.

خدمات قابل ارائه در سيستم

 • ثبت نام، تغيير نام، تغيير مكان، تغيير نام و مكان و تعويض شماره
 • اعلام مفقودي شناسنامه تلفن
 • اعلام كارت مخدوش و ناخوانا
 • بررسي كارت شارژ استفاده شده
 • تعويض سيمكارت سوخته
 • ثبت اطلاعات سيمكارت (پين1، پين2، پوك1 و پوك2)
 • امکانات Black List
 • ارسال دايري سيمكارت به سالن
 • افزايش/كاهش اعتبار از نظر زماني (تمديد مدت اعتبار)
 • قفل كردن و باز كردن كارت شارژ
 • گزارش چرخه حيات كارت شارژ
 • مديريت اعتبار مشترك (افزايش/كاهش مبلغ ريالي شارژ) بر اساس درخواست وي(تنها براي مشترکین اعتباري)
 • گزارشات متنوع
 • ….

خدمات قابل ارائه سيستم در بخش Provisioning

 • مشاهده شارژ مشترك
 • افزايش اعتبار سيم كارت
 • سرويس هاي خدماتي
 • دايري سيم كارت
 • تعويض سيم كارت

خدمات قابل ارائه سيستم در بخش Mediation

 • امکان اخذ لیست روزانۀ ريزمكالمات مشتركین و ارسال آن به پایگاه دادۀ سیستم جهت پاسخگویی متمرکز
 • امکان جدا سازی و ارسال اطلاعات شارژینگِ رومینگ مشترکین به تهران جهت درج در صورتحساب MCI

مشخصات نرم افزار

 • تحت وب
 • پایگاه داده اوراکل
 • زبان برنامه نویسی Vb.net
 • متدلوژی RUP